A Whole New World (Chinese version) ( 新的世界) Karaoke - Aladdin (1992 film)

To nagranie jest coverem A Whole New World (Chinese version) ( 新的世界) rozsławionym przez Aladdin (1992 film)

Zawarte formaty:

CDG (MP3+G)
MP4
KFN
?

Będzie Ci potrzebne kompatybilne oprogramowanie karaoke z CDG, aby odczytać te pliki. Możesz np. użyć Karafun. Pobierz oprogramowanie karaoke KaraFun.

This universal format works with almost any device (Windows, Mac, iPhone, iPad, Android, Connected TVs...)

Oprogramowanie KaraFun Player odczyta ten format, możesz pobrać za darmo.
Ten wydajny format jest w stanie składować wiele dodatkowych podkładów audio oraz kolorowego tła poruszającego się w rytm muzyki (wizualizacje).

Your purchase allows you to download your video in all of these formats as often as you like.

About

Tempo: variable (around 63 BPM)

Tonacja taka jak orginał: D, F

Czas trwania: 02:40 - Podgląd na stronie: 01:20

Data wydania: 1992
Genres: TV & muzyka z filmów, Dla dzieci, In Mandarin Chinese
Słowa: Tim Rice
Kompozytor: Alan Menken

Wszystkie dostępne do pobrania pliki to backing tracks, a nie oryginalne utwory.

Tekst A Whole New World (Chinese version) ( 新的世界)

Qù kàn kàn zhè shì jiè 去看看这世界 神奇善良有美丽
Shén qí shàn liáng yǒu měi lì 放开心灵 去接受另一
Fàng kāi xīn líng
Qù jiē shòu lìng yī 种人生体验
Zhǒng rén shēng tǐ yàn 张开你的双眼
Zhāng kāi nǐ de shuāng yǎn 美景在眼前展现
Měi jǐng zài yǎn qián zhǎn xiàn 与我一起遨游天际
Yǔ wǒ yī qǐ áo yóu tiān jì 造访星辰明月
Zào fǎng xīng chén míng yuè
Kàn zhè shì jiè 看这世界 拥抱这新的感觉
Yōng bào zhè xīn de gǎn jué 飞跃在云间
Fēi yuè zài yún jiān 在星月间
Zài xīng yuè jiān 在你我情谊之间
Zài nǐ wǒ qíng yì zhī jiān 看这世界
Kàn zhè shì jiè 惆怅寂寞
Chóu chàng jì mò 曾占心田
Céng zhàn xīn tián
Yǒu nǐ zài shēn biān 有你在身边 飞在天边
Fēi zài tiān biān 泪水悲颜已
Lèi shuǐ bēi yán yǐ 化成云烟
Huà chéng yún yān
Zài zhè zhǎn xīn de shì 在这崭新的世 界飞翔
Jiè fēi xiáng 去看看这世界
Qù kàn kàn zhè shì jiè
Shén qí shàn liáng yòu měi lì 神奇善良又美丽
Huàn gè xīn qíng rén shēng dào 换个心情人生到
Chù chōng mǎn zhe xīn xiān 处充满着新鲜 看着世界
Kàn zhe shì jiè 张开你的双眼
Zhāng kāi nǐ de shuāng yǎn 拥抱这新的感觉
Yōng bào zhè xīn de gǎn jué 美景在眼前展现
Měi jǐng zài yǎn qián zhǎn xiàn 飞跃在云间
Fēi yuè zài yún jiān
Zài xīng yuè jiān 在星月间 在你我弄情
Zài nǐ wǒ nòng qíng 蜜意之间 mì yì zhī jiān 看着世界
Kàn zhe shì jiè
Tiān nán de běi ào yóu 天南地北傲游
Zài zhè zhǎn xīn de shì jiè 在这崭新的世界 散尽千万般心情
Sàn jǐn qiān wàn bān xīn qíng 有你在身边
Yǒu nǐ zài shēn biān 有你在身边
Yǒu nǐ zài shēn biān 飞在天边
Fēi zài tiān biān
Fēi zài tiān biān 飞在天边 泪水悲颜已化
Lèi shuǐ bēi yán yǐ huà
Lèi shuǐ bēi yán yǐ huà 泪水悲颜已化 成云烟 成云烟
Chéng yún yān chéng yún yān 看这世界
Kàn zhè shì jiè
Kàn zhè shì jiè 看这世界 在你身边
Zài nǐ shēn biān 在你身边
Zài nǐ shēn biān
Xīn de gǎn jué 新的感觉 新的感觉
Xīn de gǎn jué 在你身边
Zài nǐ shēn biān 在你身边
Zài nǐ shēn biān

Any reproduction is prohibited

Report lyrics error

Wyślij Anuluj