Tonghua (童话 - Fairy Tale) Karaoke - Guang Liang (光良)

To nagranie jest coverem Tonghua (童话) rozsławionym przez Guang Liang (光良)

Zawarte formaty:

CDG (MP3+G)
MP4
KFN
?

Będzie Ci potrzebne kompatybilne oprogramowanie karaoke z CDG, aby odczytać te pliki. Możesz np. użyć Karafun. Pobierz oprogramowanie karaoke KaraFun.

This universal format works with almost any device (Windows, Mac, iPhone, iPad, Android, Connected TVs...)

Oprogramowanie KaraFun Player odczyta ten format, możesz pobrać za darmo.
Ten wydajny format jest w stanie składować wiele dodatkowych podkładów audio oraz kolorowego tła poruszającego się w rytm muzyki (wizualizacje).

Your purchase allows you to download your video in all of these formats as often as you like.

About

Z wokalem (with or without vocals in the KFN version)

Tempo: variable (around 68 BPM)

Tonacja taka jak orginał: G♭, A♭, B

Czas trwania: 04:06 - Podgląd na stronie: 02:31

Data wydania: 2005
Genres: Miłosne, Pop, In Mandarin Chinese

Wszystkie dostępne do pobrania pliki to backing tracks, a nie oryginalne utwory.

Tekst Tonghua (童话)

Wàng le yǒu duō jiǔ 忘了有多久 再没听到你
Zài méi tīng dào nǐ 对我说你
Duì wǒ shuō nǐ 最爱的故事
Zuì ài de gù shì 我想了很久
Wǒ xiǎng le hěn jiǔ 我开始慌了
Wǒ kāi shǐ huāng le
Shì bù shì wǒ yòu 是不是我又 做错了什麽
Zuò cuò le shén mó 你哭着对我说
Nǐ kū zhe duì wǒ shuō 童话里都是骗人的
Tóng huà lǐ dōu shì piàn rén de 我不可能
Wǒ bù kě néng 是你的王子 shì nǐ de wáng zi 也许你不会懂
Yě xǔ nǐ bù huì dǒng
Cóng nǐ shuō ài wǒ yǐ hòu 从你说爱我以后 我的天空
Wǒ de tiān kōng 星星都亮了
Xīng xīng dōu liàng le 我愿变成 童话里
Wǒ yuàn biàn chéng
Tóng huà lǐ 你爱的那个天使
Nǐ ài de nà gè tiān shǐ 张开双手 变成翅膀
Zhāng kāi shuāng shǒu
Biàn chéng chì bǎng 守护你
Shǒu hù nǐ 你要相信 相信我们会
Nǐ yào xiāng xìn
Xiāng xìn wǒ men huì 像童话故事里
Xiàng tóng huà gù shì lǐ 幸福和快乐是结局
Xìng fú hé kuài lè shì jié jú
Nǐ kū zhe duì wǒ shuō 你哭着对我说 童话里都是骗人的
Tóng huà lǐ dōu shì piàn rén de 我不可能
Wǒ bù kě néng
Shì nǐ de wáng zi 是你的王子 也许你不会懂
Yě xǔ nǐ bù huì dǒng
Cóng nǐ shuō ài wǒ yǐ hòu 从你说爱我以后 我的天空
Wǒ de tiān kōng 星星都亮了
Xīng xīng dōu liàng le 我愿变成 童话里
Wǒ yuàn biàn chéng
Tóng huà lǐ
Nǐ ài de nà gè tiān shǐ 你爱的那个天使 张开双手 变成翅膀
Zhāng kāi shuāng shǒu
Biàn chéng chì bǎng 守护你
Shǒu hù nǐ
Nǐ yào xiāng xìn
Xiāng xìn wǒ men huì 你要相信 相信我们会
Xiàng tóng huà gù shì lǐ 像童话故事里
Xìng fú hé 幸福和
Kuài lè shì jié jú 快乐是结局 我愿变成 童话里
Wǒ yuàn biàn chéng
Tóng huà lǐ 你爱的那个天使
Nǐ ài de nà gè tiān shǐ 张开双手 变成翅膀
Zhāng kāi shuāng shǒu
Biàn chéng chì bǎng 守护你
Shǒu hù nǐ 你要相信 相信我们会
Nǐ yào xiāng xìn
Xiāng xìn wǒ men huì 像童话故事里
Xiàng tóng huà gù shì lǐ 幸福和
Xìng fú hé 快乐是结局 kuài lè shì jié jú 我会变成 童话里
Wǒ huì biàn chéng
Tóng huà lǐ 你爱的那个天使
Nǐ ài de nà gè tiān shǐ 张开双手 变成翅膀
Zhāng kāi shuāng shǒu
Biàn chéng chì bǎng 守护你
Shǒu hù nǐ 你要相信 相信我们会
Nǐ yào xiāng xìn
Xiāng xìn wǒ men huì 像童话故事里
Xiàng tóng huà gù shì lǐ 幸福和快乐是结局
Xìng fú hé kuài lè shì jié jú
Woah oh oh oh oh oh 一起写我们的结局
Yī qǐ xiě wǒ men de jié jú

Any reproduction is prohibited

Report lyrics error

Wyślij Anuluj