It looks like you are browsing from United States. Please select your region for the best experience.
No thank you

I Only Care About You (我只在乎你) Karaoke - Teresa Teng (鄧麗君)

To nagranie jest coverem I Only Care About You (我只在乎你) rozsławionym przez Teresa Teng (鄧麗君)

Zawarte formaty:

CDG (MP3+G)
MP4
KFN
?

Będzie Ci potrzebne kompatybilne oprogramowanie karaoke z CDG, aby odczytać te pliki. Możesz np. użyć Karafun. Pobierz oprogramowanie karaoke KaraFun.

This universal format works with almost any device (Windows, Mac, iPhone, iPad, Android, Connected TVs...)

Oprogramowanie KaraFun Windows Player odczyta ten format, możesz pobrać za darmo.
Ten wydajny format jest w stanie składować wiele dodatkowych podkładów audio oraz kolorowego tła poruszającego się w rytm muzyki (wizualizacje).

Your purchase allows you to download your video in all of these formats as often as you like.

About

Z wokalem (with or without vocals in the KFN version)

Tempo: variable (around 141 BPM)

Tonacja taka jak orginał: E

Czas trwania: 04:14 - Podgląd na stronie: 02:23

Data wydania: 1990
Genres: Miłosne, In Mandarin Chinese
Słowa oryginalne: Toyohisa Araki (荒木とよひさ), Shen Zhi (慎芝)

Wszystkie dostępne do pobrania pliki to backing tracks, a nie oryginalne utwory.

Tekst I Only Care About You (我只在乎你)

Rú guǒ méi yǒu yù jiàn nǐ 如果没有遇见你 我将会是在哪里
Wǒ jiāng huì shì zài nǎ lǐ 日子过得怎么样
Rì zi guò dé zěn me yàng
Rén shēng shì fǒu yào zhēn xī 人生是否要珍惜 也许认识某一人
Yě xǔ rèn shí mǒu yī rén 过着平凡的日子
Guò zhe píng fán de rì zi
Bù zhī dào huì bù huì 不知道会不会 也有爱情甜如蜜
Yě yǒu ài qíng tián rú mì 任时光匆匆流去
Rèn shí guāng cōng cōng liú qù 我只在乎你
Wǒ zhǐ zài hū nǐ 心甘情愿感染
Xīn gān qíng yuàn gǎn rǎn 你的气息
Nǐ de qì xī 人生几何
Rén shēng jǐ hé 能够得到知己
Néng gòu dé dào zhī jǐ 失去生命的力量
Shī qù shēng mìng de lì liàng
Yě bù kě xī 也不可惜 所以我求求你
Suǒ yǐ wǒ qiú qiú nǐ 别让我离开你
Bié ràng wǒ lí kāi nǐ 除了你我不能感到
Chú le nǐ wǒ bù néng gǎn dào 一丝丝情意
Yī sī sī qíng yì 如果有那么一天
Rú guǒ yǒu nà me yī tiān
Nǐ shuō jí jiāng yào lí qù 你说即将要离去
Wǒ huì mí shī wǒ zì jǐ 我会迷失我自己
Zǒu rù wú biān rén hǎi lǐ 走入无边人海里 不要什么诺言
Bù yào shén me nuò yán 只要天天在一起
Zhǐ yào tiān tiān zài yī qǐ
Wǒ bù néng zhǐ yī kào 我不能只依靠
Piàn piàn huí yì huó xià qù 片片回忆活下去 任时光匆匆流去
Rèn shí guāng cōng cōng liú qù 我只在乎你
Wǒ zhǐ zài hū nǐ 心甘情愿感染
Xīn gān qíng yuàn gǎn rǎn
Nǐ de qì xī 你的气息 人生几何
Rén shēng jǐ hé 能够得到知己
Néng gòu dé dào zhī jǐ 失去生命的力量
Shī qù shēng mìng de lì liàng
Yě bù kě xī 也不可惜
Suǒ yǐ wǒ qiú qiú nǐ 所以我求求你
Bié ràng wǒ lí kāi nǐ 别让我离开你
Chú le nǐ wǒ bù néng gǎn dào 除了你我不能感到 一丝丝情意
Yī sī sī qíng yì
Rèn shí guāng cōng cōng liú qù 任时光匆匆流去 我只在乎你
Wǒ zhǐ zài hū nǐ 心甘情愿感染
Xīn gān qíng yuàn gǎn rǎn 你的气息
Nǐ de qì xī 人生几何
Rén shēng jǐ hé 能够得到知己
Néng gòu dé dào zhī jǐ 失去生命的力量
Shī qù shēng mìng de lì liàng
Yě bù kě xī 也不可惜 所以我求求你
Suǒ yǐ wǒ qiú qiú nǐ 别让我离开你
Bié ràng wǒ lí kāi nǐ 除了你我不能感到
Chú le nǐ wǒ bù néng gǎn dào 一丝丝情意
Yī sī sī qíng yì

Any reproduction is prohibited

Report lyrics error

Wyślij Anuluj