It looks like you are browsing from United States. Please select your region for the best experience.
No thank you

Polityka prywatności

Wprowadzenie

Warunki wymienione poniżej są zgodne z Recisio Polityką Prywatności dla usług online. Polityka Prywatności składa się z dokumentu wyjaśniającego, który przedstawia sposób zbierania danych osobowych, przetwarzania ich i wykorzystania w celu świadczenia Recisio usług. Należy wziąć pod uwagę, że polityka ta jest dostępna tylko dla stron internetowych RECISIO www.wersja-karaoke.pl i usług, stron wymienionych w dalszej części i nie ma zastosowania wobec osób trzecich przyłączonych do naszych stron.

Korzystając z naszych usług oznacza akceptację warunków wymienionych poniżej.

Proszę sprawdzać niniejszy dokument, gdyż mogą pojawiać się w nim zmiany.

Informacja dot. dzieci: dzieci poniżej 13 roku życia nie mogą ujawniać danych osobowych bez uprzedniej zgody rodziców. Recisio zobowiązuje się nie zbierać świadomie danych dostarczonych przez dzieci poniżej 13 roku życia. W przypadku, gdyby Recisio uzyskała wiedzę, że pozyskała dane osobowe dzieci poniżej 13 roku życia, informacje te zostaną usunięte z naszej bazy danych.

Zbieranie informacji


Wymagana informacja
Aby korzystać z naszych usług, możesz zostać poproszony podczas rejestracji o podanie danych osobowych, w tym, ale nie tylko, swojego imienia i nazwiska, daty urodzenia, państwa, adresu e-mail lub innych danych kontaktowych. W przypadku nie podania tych danych, nie będziesz mógł korzystać z usług wymagających podania ich. Niemniej jednak, nadal możesz wchodzić i korzystać ze strony i usług nie wymagających podania żadnych danych osobowych.

Wykorzystanie informacji
Recisio może wykorzystać informacje podane przez Ciebie w celu dostarczenia zakupionej przez Ciebie usługi, w tym, ale nie tylko, spełnienia Twoich próśb o produkty i usługi, dostarczenia zakupionej przez Ciebie treści, wspomagania naszej obsługi w kontynuacji Twoich spraw i informowaniu Cię o promocjach i loteriach, jeśli zgodziłeś się na otrzymywanie takowych podczas rejestracji.

Ujawnianie informacji
Twoje dane mogą być wykorzystane jedynie przez Recisio lub przedstawicieli. Jednak Twoje dane mogą zostać ujawnione w sytuacji, gdy będziemy do tego zobowiązani przez prawo. W przypadku wysłania na stronę Recisio wiadomości o obraźliwej treści, Recisio może wykorzystać posiadane informacje w celu powstrzymania takich działań.

Wymiana informacji i osoby trzecie
Recisio zobowiązuje się do ochrony danych osobowych i nie udostępniania ich osobom trzecim. Ponadto Recisio nie wyśle, nie wynajmie, nie zamieni się, ani nie przekaże autoryzacji do wykorzystania Twojego adresu e-mail, bądź jakichkolwiek informacji identyfikacyjnych osobom trzecim.

Zaktualizuj lub usuń swoje dane osobowe
Możesz poprosić o kopię swoich danych, aktualizację i usunięcie swoich danych osobowych, wysyłając nam prośbę za pośrednictwem naszej strony kontaktowej.

Korespondencja z obsługą klienta

Jeśli wysyłasz nam korespondencję, w tym e-maile i faksy, możemy zachować takie informacje w zapisach Twojego konta. Możemy także zachować korespondencję z obsługą klienta w celu kontroli i poprawy jakości obsługi, oraz w celu badania możliwych wyłudzeń i pogwałceń naszych Warunków Obsługi.

Cookies

Cookies to niewielka ilość danych wysyłanych na Twój komputer. Można ich używać do składowania lub przywoływania pewnych informacji, takich jak hasło czy login, tak byś nie musiał ponownie wprowadzać tych danych każdorazowo korzystając z naszej strony. Należy zauważyć, że przeglądarka może być skonfigurowana na przyjmowanie lub odrzucanie cookies. Jednak, musisz zezwolić na cookies z Recisio by korzystać z niektórych usług na Stronie.

Modyfikacja konta i informacji osobistych

Masz stały dostęp do swoich danych osobowych, prawo do sprostowania lub uzupełnienia ich, jeśli są niepełne lub niedokładne, prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania ich w celach komercyjnych bez ponoszenia kosztów, bardziej ogólnie, prawo do sprzeciwu wobec wszelkich form przetwarzania ich.

Prośbę należy złożyć na piśmie w dziale Obsługi Klienta Wersja Karaoke - Recisio 74 rue des Arts - 59000 Lille - France lub e-mailem na support@recisio.com .

Bezpieczeństwo

Recisio dba o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. W celu zapewnienia poufności danych, bezpieczeństwa i ochrony przed stratą, nieprawidłowym wykorzystaniem lub zmianą informacji pod naszą kontrolą, nasza baza danych jest chroniona przez firewalls. Ponadto, podejmujemy działania w celu ograniczenia dostępu do danych poufnych, tak by wykrywać i zabraniać pewnych połączeń i operacji wykonywanych przez nieautoryzowanych użytkowników.

Skontaktuj się z nami

Proszę kontaktować się z nami w razie jakichkolwiek pytań, uwag dotyczących naszych usług i polityki firmy poprzez wysłanie wiadomości do obsługi klienta Wersja Karaoke - Recisio 74 rue des Arts - 59000 Lille - France, lub pocztą na support@recisio.com.