It looks like you are browsing from United States. Please select your region for the best experience.
No thank you

Warunki użytkowania

1. Wprowadzenie

Strona www.wersja-karaoke.pl jest własnością Recisio

Recisio S.A.S. au capital de 12 000 € - R.C.S.: Lille 515 253 128

74 rue des Arts - 59000 Lille - France

Mail: corporate@recisio.com

Dyrektor redakcyjny: Jean-Baptiste Defossez

Hosting: Recisio

Jest to porozumienie pomiędzy Tobą a „Recisio” określające, w 21.08.2012, warunki użytkowania przez Ciebie strony www.wersja-karaoke.pl i powiązanych usług, dalej zwanych „stroną”, oferujące stałą usługę pobierania plików backing tracks przeznaczonych do karaoke. Niniejsze porozumienie- wraz ze wszystkimi jego aktualizacjami, dodatkowymi warunkami, oprogramowaniem, licencjami oraz wszystkimi zasadami i polityką Recisio - składają się na „porozumienie” pomiędzy Tobą a Recisio.

2. Przyjęcie Warunków

Wchodząc na tą stronę i/lub kupując produkty z Recisio, zgadzasz się na przyjęcie wszystkich wymienionych tu warunków bez wyjątku. Jeśli nie zgadzasz się na którykolwiek z warunków usługi, proszę nie korzystać ze strony, ani nie kupować u nas. Proszę cyklicznie przeglądać niniejsze porozumienie, gdyż zastrzegamy sobie prawo do zmiany postanowień. Jednakże, warunki obowiązujące w dniu złożenia zamówienia pozostaną w mocy. Po wprowadzeniu zmian, Twoje dalsze korzystanie ze strony jest równoznaczne z ich akceptacją.
W przypadku innych dostępnych z poziomu strony usług, użytkownik podlega ogólnym warunkom ustalonym przez zewnętrznego dostawcę, który nimi zarządza.
W każdym razie zachęcamy do zapisu i wydruku niniejszych Warunków Użytkowania

3. Prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności

Korzystanie z tej strony nie gwarantuje żadnych praw poza przewidzianymi tutaj.Cała zawartość strony jest chroniona stosownym prawem autorskim, znakiem towarowym lub innymi przepisami chroniącymi własność intelektualną. Możesz wykorzystywać niniejsze treści tylko do własnego użytku. Ni wolno naruszać żadnych praw autorskich, znaków towarowych ani innych zastrzeżonych uwag lub znaków. Nie wolno kopiować żadnych treści uzyskanych na tej stronie ani też kopiować żadnych backing tracks zakupionych na tej stronie, z wyjątkiem kopiowania na własny użytek. ZGADZASZ SIĘ NIE ZMIENIAĆ, MODYFIKOWAĆ, DYSTRYBUOWAĆ, SPRZEDAWAĆ, NADAWAĆ, TRANSMITOWAĆ, TOWRZYĆ POCHODNYCH PRAC, ANI PUBLIKOWAĆ ŻADNYCH TREŚCI Z TEJ STRONY LUB BACKING TRACKS ZAKUPIONYCH NA www.wersja-karaoke.pl BEZ PISEMNEJ ZGODY Recisio I/LUB ODPOWIEDNICH OSÓB TRZECICH. Każde naruszenie praw autorskich będzie skutkować zakończeniem świadczenia usług i możliwym podjęciem kroków prawnych.

4. Tworzenie konta

By zamówić ze strony, należy założyć konto w czasie składania zamówienia , gdy wybierzesz metodę płatności lub wcześniej, gdy zostaniesz poproszony o podanie identyfikatora i hasła potwierdzającego. Te elementy są poufne, więc osobą odpowiedzialna za użytkowanie Twojego konta, jesteś ty. Każda próba skorzystania z czyjegoś konta jest zabroniona.

Poprosimy Cię o dodatkowe informacje , by dokończyć rejestrację ( nazwisko, miasto, itp.) Jesteś zobowiązany podać poprawne dane.

5. Polityka Prywatności

W ramach swojej działalności, Recisio może zbierać Twoje dane osobowe.

Akceptacja tych warunków jest jednoznaczna z faktem, że przeczytałeś i zaakceptowałeś naszą Politykę Prywatności.

6. Zwroty poniesionych kosztów i polityka zwrotów

Polityka Zwrotów

Prowadzimy politykę pełnych zwrotów za każdy uszkodzony produkt. Mimo szczególnej troski, aby backing tracks były w doskonałym stanie podczas wysyłki. W przypadku otrzymania zniszczonego produktu, Recisio dokona pełnej wymiany, jeśli produkty zostaną dostarczone w prawidłowy sposób i okaże się, że były w jakimkolwiek stopniu wadliwe. W związku z tym, że są to produkty cyfrowe, które łatwo powielać, zwroty kosztów są zapewniane w przypadku udowodnienia, że nie dostarczono Twoich produktów.

Także w przypadku skasowania lub zawieszenia Twojego konta, zniszczenia lub zgubienia Twoich produktów, zwroty finansowe nie mają zastosowania.

7. Zgoda na zapłatę

Płatność za produkty.

Zgadzasz się zapłacić za wszystkie produkty zakupione w serwisie oraz na obciążenie Twojej karty kredytowej przez Recisio lub inny system płatniczy zintegrowany ze stroną na kwotę należną za wszystkie zakupione produkty oraz dodatkowe koszty ( w tym podatki), które mogą wyniknąć z korzystania z Twojego konta. Odpowiadasz za dostarczenie Recisioinformacji dotyczących ważnej karty kredytowej lub informacji innym systemom płatniczym przedstawionym na stronie w celu dokonania wszystkich płatności.

Podczas procesu składania zamówienia aż do dokonania płatności, możesz skasować lub zmienić swoje zamówienie. Płatności dokonuje się online po zatwierdzeniu zamówienia bezpośrednio kartą płatniczą lub przez PayPal. W przypadku złożenia prośby drogą mailową, płatności można dokonać przelewem bankowym. Proszę się z nami kontaktować na support@recisio.com.

Prawo do zmiany cen i dostępności produktów.

Recisio zastrzega sobie prawo do zmiany cen i dostępności każdego z produktów w każdej chwili.

Elektroniczne podpisy i umowy. Korzystanie przez Ciebie z serwisu oznacza także możliwość wejścia w umowy i zakupy. Twoja umowa i chęć bycia związanym propozycjami elektronicznymi ma zastosowanie do wszystkich zapisów odnoszących się do wszystkich transakcji podejmowanych przez Ciebie na tej stronie, w tym informacji o skasowaniu, polityce, umowach i aplikacjach (podaniach)

8. Dostarczanie cyfrowe (pobieranie)

Strona dostarcza podkłady do pobrania w formie plików. Użyj osobistego loginu i hasła, by wejść w obszar pobierania. Link do pobierania jest ważny przez cały czas, gdy ściągany plik jest nagrywany i po zakończeniu procesu pozostanie przez co najmniej 48 godzin od momentu pierwszego pełnego pobrania. Klienci, którym nie uda się pobranie zakupionych utworów we wskazanym powyżej czasie będą musieli ponownie złożyć zamówienie po cenach zgodnych z aktualnym cennikiem. Recisio zaleca co najmniej Windows XP, Internet Explorer 6+ lub Mozilla Firefox do pobierania zakupionych produktów, a równocześnie nie może zaoferować wsparcia dla jakichkolwiek innych platform lub oprogramowania.

9. Skasowanie konta

Recisio może dezaktywować, bez uprzedniej informacji Twoje konto, w przypadku nieposzanowania przez Ciebie niniejszych warunków ogólnych, niezapłacenia przez Ciebie należnych sum lub w przypadku Twojego działania wbrew interesom Recisio.

Ponadto, jeśli chcesz dezaktywować swoje konto, proszę wysłać swoją prośbę do działu Obsługi Klienta Wersja Karaoke - Recisio 74 rue des Arts - 59000 Lille - France lub pocztą na adres support@recisio.com.

10. Odrzucenie Gwarancji

Ze strony korzystasz na własną odpowiedzialność. Zawartość oraz sam serwis opierają się na tej właśnie podstawie. Recisio nie udziela żadnej gwarancji. Recisio nie gwarantuje, że treści zawarte na stronie są dokładne, że strona będzie zawsze dostępna oraz że wszelkie błędy zostaną poprawione.

Recisio nie może odpowiadać za prędkość dostępu do tej strony z poziomu innych stron internetowych, za prędkość otwierania, pobierania lub nagrywania, za zwolnienie łącza spowodowane przez czynniki zewnętrzne, zawieszenie bądź niedostępność usług.

Ponadto Recisio nie może w żadnym wypadku odpowiadać za brak ochrony technicznej Twojego sprzętu, w szczególności zaś braku ochrony przed wirusami i/lub próbą włamania się, gdyż jest to w zakresie Twojej odpowiedzialności.

Instalacja, korzystanie i konserwacja sprzętu w celu uzyskania dostępu do tej strony pozostaje w gestii użytkownika. W żadnym wypadku Recisio nie będzie odpowiadać za niekompatybilność strony lub dysfunkcjonalność z oprogramowaniem, konfiguracją, systemem operacyjnym lub sprzętem użytkownika.

11. Witryny internetowe osób trzecich

Recisio nie kontroluje zawartości internetu poza stroną. Możemy przedstawić linki do innych stron będących poza naszą kontrolą. Zawarcie linku nie jest aprobatą ani rekomendacją takiej strony. Proszę przyjąć do wiadomości, że Recisio nie jest odpowiedzialna za zawartość stron osób trzecich i zrozumieć, że nie sprawdzamy jakości czy tez legalności żadnej ze stron, toteż nie będziemy uznawać żadnych skarg wobec tychże.

12. Mające zastosowanie Przepisy Prawa

Niniejsza Umowa z Użytkownikiem/Warunki Świadczenia Usług oraz jakiekolwiek spory z nich wynikające będą rozwiązywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa francuskiego. Wyrażasz zgodę na to by proces sądowy wynikający z niniejszych warunków lub Twojego użytkowania odbywał się wyłącznie we Francji.

13. Modyfikacja Witryny Internetowej

Recisio zastrzega sobie prawo do zmiany, modyfikacji lub przerwania dowolnej lub wszystkich treści i/lub usług na stronie internetowej bez ponoszenia odpowiedzialności wobec ciebie bądź osób trzecich.

Last update: 21.08.2012